Region Nordjylland

Medlemstype: Premium

Adresse:
Niels Bors Vej 30
9220 Aalborg

Tlf: 98 45 52 30
Web: www.rn.dk

Kontaktperson: Anne Hedegaard
E-mail: anne.hedegaard@rn.dk

Region Nordjylland har indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klima Region. Som Klima Region forpligter Region Nordjylland sig til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % hvert år indtil 2025. Aftalen med Danmarks Naturfredningsforening gælder som udgangspunkt alene den direkte udledning. Den direkte udledning udgør omkring en fjerdedel af Region Nordjyllands samlede CO2-udledning.
Regionsrådet har vedtaget, at regionens nybyggerier og større ombygninger klimacertificeres.

Region Nordjylland har i de seneste år certificeret 4 nye sundhedshuse i henholdsvis Hurup, Pandrup, Brønderslev og Sæby, samt 2 boligbebyggelser i Mariager. Disse bygninger er alle certificeret til guld efter DGNB standarden. Region Nordjylland har 6 andre byggerier under opførelse, der alle certificeres efter DGNB standarden.
Region Nordjylland er med disse bygninger den førende offentlige bygherre inden for klimacertificeret byggeri i Danmark.

Bygninger tilknyttet