PLH Arkitekter

Medlemstype: Support

Adresse:
Vermundsgade 38K
2100 København Ø

Tlf: 2420 4831
Web: www.plh.dk

Kontaktperson: Anders V. Sonnichsen
E-mail: avs@plh.dk

Konsulenter tilknyttet

Bygninger tilknyttet