NORRECCO A/S

Medlemstype: Premium

Adresse:
K-vej 19, Prøvestenen
2300 København S

Tlf: 28 89 95 04
Web: www.norrecco.dk

Kontaktperson: Jette Bjerre Hansen
E-mail: jbh@norrecco.dk

Norrecco A/S arbejder ambitiøst med at sikre bedre og mere genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi ønsker at bidrage til den bæredygtige udvikling i byggeriet. Som modtageanlæg har vi et stort ansvar for den bæredygtige håndtering af bygge- og anlægsaffaldet – et ansvar, som vi tager alvorligt, og som vi er bevidste om, at vi kun til fulde kan løfte i samarbejde med værdikæden i byggeriet.

Norrecco modtager og håndterer bygge- og anlægsaffald fra nybyggeri, renoveringer og nedrivninger. Vi ser det som vores fornemste opgave at bidrage til at spare på de naturlige råstoffer ved at modtage og oparbejde byggeaffald til en ressource, som kvalitetsmæssigt (teknisk og miljømæssigt) kan indgå i det cirkulære kredsløb. Vi har derfor fokus på at bevare ressourceværdien i materialerne, så f.eks. gipsaffald kan blive til nye gipsplader. Det er en forudsætning for vores arbejde, at der er styr på udsortering af uønskede og miljøskadelige stoffer og materialer. Vi kontrollerer derfor løbende kvaliteten af vores genbrugsprodukter.

Hos Norrecco søger vi aktivt samarbejdet med byggeriets parter. Gennem dialog og samarbejde bidrager vi med vores viden og erfaringer konstruktivt til at finde de rigtige løsninger. Det er i samarbejdet med aktørerne i værdikæden, at vi udvikler de gode og bæredygtige løsninger.

Norrecco var en del af det konsortium, som i 2019 modtog Dansk Betons bæredygtighedspris.