JJW Arkitekter

Medlemstype: Premium

Adresse:
Finsensvej 78
2000 Frederiksberg

Tlf: +45 3324 0909
Web: www.jjw.dk

Kontaktperson: Ole Hornbek
E-mail: OH@jjw.dk

JJW Arkitekter er en bredt funderet tegnestue med omkring 90 arkitekter, konstruktører, landskabsarkitekter og indretningsarkitekter, der ud over de grundlæggende fagkompetencer besidder en række specialkompetencer inden for DGNB, beboersamarbejde og procesledelse, tilgængelighed mm. Vi har en stabil medarbejderstab, en solid økonomi og en række velafprøvede KS- og miljøledelsessystemer og procedurer til brugerinddragelse, samarbejde, effektiv planlægning, LCA, LCC mv.

Vores mål er at skabe løsninger, der er bæredygtige - forstået på den måde, at de giver en langsigtet økonomisk gevinst og ikke bliver en belastning for kommende generationer. Bæredygtighed er en fast integreret del af alle vores projekter, hvad end vægten er på energiminimering, sociale tiltag, LCA eller andre aspekter. Vi tænker således altid totaløkonomisk og forsøger at udvikle løsninger, der skaber værdi på flere måder samtidigt, f.eks. i form af miljømæssigt gode løsninger, der forbedrer økonomien, eller LAR-løsninger, der samtidigt skaber sociale rumligheder.

Vi har en stor viden om og en rig praktisk erfaring med bæredygtige løsninger fra projektudvikling til drift. Vi har et særligt fokus på DGNB og prioriterer videreuddannelse inden for feltet højt. Endvidere er vores eget kontor ’JJW Værkstedet’, som et af de første projekter i Danmark, DGNB-certificeret efter ordningen for eksisterende byggeri – med guld.

Bygninger tilknyttet