Henning Larsen Architects

Medlemstype: Premium

Adresse:
Vesterbrogade 76, 3.
1620 København V

Web: www.henninglarsen.com

Kontaktperson: Signe Kongebro
E-mail: sik@henninglarsen.com

Arkitektur er en vigtig ramme for alle menneskers liv. Det gælder i Vejle, Damaskus, Beijing og Reykjavik. Det ansvar må arkitekter tage på sig. Henning Larsen Architects bakker derfor op om principperne i FN's Global Compact og er engageret i en række andre initiativer.

Verden står i disse år sammen om at finde løsninger på de store klimaproblemer. Byggeriet tegner sig for en stor del af det samlede energiforbrug. Byggesektoren har et stort ansvar og en forpligtelse til at tage fat.

Henning Larsen Architects lægger vægt på at deltage i arbejdet med at skabe, samle og dele ny viden. Vi har blyanterne i fremtidens bygningsmasse og kan bidrage med konkrete løsninger.

Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden. Det gælder arkitektvirksomheder og den enkelte arkitekt. Ansvaret stiller store krav til fagligheden og det personlige engagement.

Henning Larsen Architects arbejder i en global verden. Overalt arbejder vi i øjenhøjde og med stort engagement. Når de værdier og den viden, vi bygger på, sættes i spil på tværs af grænser – fra Georgien til Singapore og fra Tyskland til Abu Dhabi – er vi med til at forandre verden til det bedre.

Bygninger tilknyttet