Danielsen Architecture

Medlemstype: Premium

Adresse:
Wildersgade 7
1408  København K

Tlf: +45 3332 3237
Web: www.danielsenarch.com

Kontaktperson: Lise M. Bækgaard
E-mail: lb@danielsenarch.com

Danielsen har siden 1987 skabt funktionelle bygninger, rum og landskaber. Vi forener arkitektur, håndværk og bæredygtighed med omsorgsfulde hensyn til de mennesker, der skal bruge, det vi tegner. Det kalder vi ny nordisk funktionalisme. Det betyder, at vi tegner arkitekturen med fokus på funktionerne, fordi bygninger, rum og landskaber uden gode funktioner er mere skulptur end arkitektur. Vores primære arbejdsmetode er dybdegående analyser, nysgerrighed og tætte samspil med byen, bygherrer, brugerne og byggepladserne.

De klimamæssige forandringer, den konstante befolkningstilvækst og en øget bevidsthed omkring forbruget af naturens ressourcer, har tvunget samfundet til at tænke i alternativer. Det har en klar påvirkning på byggeriet, og den måde vi tænker og arbejder med arkitektur, og er blevet en del af hverdagen hos Danielsen.

For nogle er bæredygtighed et helt nyt og fremmed element. For andre har det at tænke og arbejde bæredygtigt altid været en naturlig del af processen. Det der ofte gør en synlig forskel, er hvordan man vælger at håndtere emnet bæredygtighed. Er det et ekstra element, der lægges ned over projekterne, er det dét, et helt projekts identitet er bygget op omkring, eller er det et element, der naturligt integreres i projekterne.

Hos Danielsen har vi en række af gode erfaringer med bæredygtighed og DGNB-certifikatet. Flere steder i København opfører vi således huse med minimum DGNB Guld som certificeringsniveau.

For at sikre os en succes indenfor certificeringen, er det en del af vores projektforløb at starte DGNB-processen allerede i de første faser. De overordnede paradigmer: Miljømæssig kvalitet, Økonomisk kvalitet, Sociokulturel- og Funktionel kvalitet, Teknisk kvalitet, Proces kvalitet og dertil områdets kvalitet, - oprettes som særskilte fokuspunkter, hvori vi analyserer potentialerne. Analyserne viser i hvilken retning, et projekt skal formes for at ramme det forventede niveau for certificering.

Konsulenter tilknyttet

Bygninger tilknyttet