Carlsberg Byen

Medlemstype: Basic

Adresse:
Olivia Hansens Gade 2
1799 København V

Web: www.carlsbergbyen.dk

Kontaktperson: Louise Panum Baastrup
E-mail: lpb@carlsbergbyen.dk

Konsulenter tilknyttet

Bygninger tilknyttet