Arkitema Architects

Medlemstype: Premium

Adresse:
Frederiksgade 32
8000 Århus

Tlf: + 45 70 11 70 11
Web: www.arkitema.dk

Kontaktperson: Signe Bang Korsnes
E-mail: sibk@arkitema.dk

En ressourcebevidst og human udvikling af byer og bygninger er helt afgørende for en bæredygtig fremtid. Som en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder er vi bevidste om det ansvar, der følger med vores størrelse.  Arkitema ønsker derfor at påvirke samfundsudviklingen og egne projekter i en mere ansvarlig retning. 

Vi har udarbejdet CSR-politikker, som overordnet beskriver, hvordan Arkitema løfter sit samfundsansvar indenfor områderne Klima, Miljø, Forretningsetik, Ligestilling og Diversitet samt Menneskerettigheder. Politikkerne er blevet til i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere og skal definere, hvad Arkitema gerne vil stå for, og hvordan vi skal agere i en kompleks hverdag med mange udfordringer og etiske dilemmaer.    

Vores metode
Strategien for bæredygtighed i projekterne afhænger altid af funktion, kontekst og kundens behov. I Arkitema har vi derfor udviklet et dialogværktøj, som understøtter vores holistiske tilgang til bæredygtig arkitektur. Vi har defineret fire værdier, som skal vægtes i ethvert projekt: Bæredygtighed, Brugbarhed, Bygbarhed og Æstetik. Værktøjets udformning inviterer samtidig til dialog med bygherren og projektdeltagerne om fokusområder og potentialer i projekterne.

Vi yder specialiseret rådgivning indenfor bæredygtighed og tilbyder blandt andet følgende ydelser:

  • Bæredygtighedscertificeringer (DGNB, LEED, Svanemærket, Active House og Miljöbyggnad) 
  • Udvikling af bæredygtighedsstrategi og implementering gennem bæredygtighedsledelse
  • Designstrategier og simulering i tidlige faser ift. energi, indeklima, dagslys og konstruktioner
  • Bæredygtigt materialevalg – miljørisici, sundhed og LCA/LCC relateret til byggevarer
  • Transformation af eksisterende bygninger
  • Strategier for bæredygtig byudvikling og revitalisering af eksisterende byområder

Endvidere samarbejder vi med forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter og undervisningsforløb.


Arkitema Timber
Træbyggeri har stort potentiale med sociale, miljømæssige og økonomisk fordele. Derfor har Arkitema opbygget en kompetenceorganisation for trækonstruktioner på tværs af kontorerne. Sammen med brancheorganisationen Svenskt Trä, udarbejder vi et omfattende uddannelsesprogram til vores arkitekter og ingeniører. Vi arbejder lige nu med flere byggeprojekter i træ både i Danmark, Norge og Sverige, og med Arkitema Timber har vi mulighed for at bidrage til moderne træbyggeri ved at dele vores erfaringer på tværs af kontorerne og med resten af byggebranchen. 

Bygninger tilknyttet