DGNB undervisningsmateriale for undervisningsinstitutioner

Er du underviser på et universitet, erhvervsakademi eller en anden undervisningsinstitution og ønsker at undervise dine studerende i DGNB?

Green Building Council Denmark har udarbejdet gratis øvelser i de fem søjler i DGNB som du kan rekvirere hos os.

Vi tilbyder også mulighed for gæsteforelæsninger.

 

 

DGNB undervisningsmaterialet er udviklet med de 300.000 kr. der fulgte med ROCKWOOL prisen som Green Building Council Denmark modtog i december 2014.

Siden primo 2015 har DTU, KEA, Syddansk Universitet, Erhvervsakademiet Sydvest, Erhvervsakademiet Lillebælt, KADK, Ingeniør Højskolen ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet anvendt vores DGNB undervisningsmateriale og modtaget gæsteforelæsninger.

Øvelserne er udviklet og kvalitetssikret af underviserne på vores meget efterspurgte DGNB konsulentuddannelse. Undervisningsmaterialet er pragmatisk og af teknisk karakter og særligt velegnet til følgende uddannelser:

  • Arkitektuddannelsen
  • Ingeniøruddannelsen
  • Bygnignskonstruktøruddannelsen
  • Byggekoordinatoruddannnelsen

Du kan høre mere om ovenstående ved at kontakte vores medarbejder Rasmus Olsen.

Du kan kontakte Rasmus på:

Telefon: 36721020

Mobil: 6131 4312

Mail: rasmus.olsen@dk-gbc.dk