DGNB-konsulentuddannelse i byområder

Datoerne for kurset i foråret 2018 er nu fastlagt. Du kan tilmelde dig via linket nederst på siden.

 KursuslederCharlotte Falstrup ()

Undervisere: 

Thomas Leerberg (COWI), Lise Kloster Bro (COWI), Kim Haugbølle (Sbi/AAU), Jacob Deichmann (Rambøll) og Charlotte Falstrup ().

Kursusbeskrivelse

DGNB-konslentuddannelsen i byområder er en selvstændig konsulentuddannelse, der forløber over 2 x 2 dage med cirka en uges mellemrum.

Formålet med uddannelsen er: 

 • At konsulenten efter endt uddannelse skal kunne indgå i et designteam og yde kvalificeret rådgivning i forhold til at træffe bæredygtige valg - set udfra det helhedsorienterede perspektiv, der præsenteres i DGNB-standarden
 • At sikre læring gennem konkret arbejde med kriterierne gennem case-opgaver
 • At ruste deltagerne til at bestå eksamen som DGNB-konsulent i byområder

Der er lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk gennemgang af kriterierne samt praktisk erfaring med at arbejde med materialet gennem case-opgaver baseret på 2 af pilotprojekterne.

Kriterierne gennemgås på de 3 første dage. Sidste dag benyttes til præsentation af cases, tværfaglig diskussion og evaluering.


Adgangskrav

Dette kursus vil kunne tages uafhængigt af, om man på forhånd er uddannet DGNB-konsulent. Kurset kræver dog ligesom konsulentuddannelsen for kontorbygninger, at deltagerne opfylder nedenstående adgangskrav.

For at kunne deltage på såvel DGNB-konsulentuddannelsen for kontorbygninger som for byområder gælder det, at du skal opfylde ét af følgende krav:

 • Have en afsluttet relevant uddannelse på kandidatniveau som fx arkitekt eller ingeniør og mindst to års relevant erhvervserfaring
 • Have en afsluttende relevant uddannelse på bachelorniveau (herunder også uddannelser inden for byggebranchen som konstruktøruddannelsen) og mindst tre års relevant erhvervserfaring.


Personer med anden faglig uddannelse inden for byggebranchen kombineret med særlig lang og relevant erhvervserfaring (herunder med planlægning af bæredygtigt byggeri) kan i visse tilfælde opnå adgang til uddannelsen. Dette forudsætter, at ansøger fremlægger detaljeret dokumentation for indholdet og omfanget af den opnåede erhvervserfaring, som vil blive vurderet af uddannelsesudvalget i DK-GBC. 

Eksamen består af en multiple choice-test, som tilgås via et online-link, der fremsendes en uge i forvejen. Deltagerne logger selv på hjemmefra og tager eksamen. Der kan forventes svar på eksamen inden for en uge. 

Tilmelding

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et kursus, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med tilmeldte. Læs mere om betingelserne ved tilmelding til kursus hos DK-GBC under Generelle betingelser. 

Priser

 • Medlemspris: DKK 18.750,- ekskl. moms
 • Ikke-medlemspris:: DKK 33.750,- ekskl. moms
 • Eksamenspris: DKK 3.750,- ekskl. moms

Datoer og adresse

 • 17.04.2018  9.00 - 17.00
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. sal
  1360 København K
 • 18.04.2018  9.00 - 17.00
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. sal
  1360 København K
 • 23.04.2018  9.00 - 17.00
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. sal
  1360 København K
 • 24.04.2018  9.00 - 17.00
  Green Building Council Denmark
  Frederiksborggade 22, 1. sal
  1360 København K