Thomas Kröll

Virksomhed:
Tegnestuen Vandkunsten

Adresse:
Krudtløbsvej 14
1439København K

Tlf: +45 4133 8606
E-mail: tkr@vandkunst.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger og omfattende renoveringer
  • Nye bygninger