Steffen Damgaard Nielsen

Virksomhed:
Sweco Danmark

Adresse:
Granskoven 8
2600Glostrup

Tlf: 43486835
E-mail: steffendamgaard.nielsen@sweco.dk

Kompetencer:

  • Byområder

Steffen er projektchef hos Sweco Danmark A/S og er uddannet cand.scient i biologi fra Københavns Universitet samt har en master i kommunikation fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Steffen er DGNB-auditor i bæredygtige byområder og har aktuel praktisk erfaring fra DGNB præcertificeringen af det bæredygtige byområde Faste Batteri i København.
Har været rådgiver for Realdania ved udviklingen af Realdanias ”Værktøj til bæredygtig byudvikling” samt for Naturstyrelsen om ”Redskaber til den bæredygtige by”.
Arbejder som bygherrerådgiver i forhold til bæredygtighed, miljø og natur på byudviklingsprojekter i Køge Kyst og Thomas B. Thriges Gade i Odense, samt tidligere også i Fredericia C, Ringkøbing K og Aalborg Øst. Har fungeret som fagdommer på bæredygtighed i konkurrencerne i Aalborg Øst og Fredericia C.
Steffen har generelt stor praktisk erfaring med teknisk rådgivning, planprocesser, myndighedsbehandling og borgerhøringer såvel som formidling og kommunikation af projekter til borgere, myndigheder og medier.