Søren Aggerholm

Virksomhed:
SBI - Aalborg Universitet København

Tlf: 
E-mail: soa@sbi.aau.dk

Kompetencer:

  • Nye bygninger
  • Kontorbyggeri