Signe Bang Korsnes

Virksomhed:
Arkitema Architects

Adresse:
Rued Langgaardsvej 8
2300København S

Tlf: +45 9133 8767
E-mail: sibk@arkitema.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Nye bygninger

Signe Bang Korsnes er uddannet DGNB konsulent i kontorbyggeri i 2014 og har desuden gennemført DGNB auditorkursus i 2017.

Signe er seniorkonsulent i bæredygtighed i Arkitemas forretningsområde Sustainability og er ansat på Arkitemas kontor i København. Her arbejder hun med DGNB opgaver, både som konsulent og auditor, og med oplæg til og gennemførelse af bæredygtighedsstrategier i forbindelse med bygherrerådgivningsopgaver, konkurrenceprojekter og rådgivningsopgaver.

Signe er uddannet arkitekt og har i en årrække arbejdet som udviklings- og bæredygtighedskonsulent i en stor offentlig bygherreorganisation. Hun har specialistviden om bæredygtigt byggeri gennem flere års arbejde med certificeringssystemet DGNB, og udvikling af bygherrekrav og overordnet strategi og tilgang til bæredygtighed i byggeprojekter. Arbejdet med at implementere bæredygtighed har desuden indbefattet udvikling af værktøjer, herunder til totaløkonomi, bæredygtighedsanalyser og processer fra byggeri til drift.

Aktuelt er Signe DGNB auditor på et kontorbyggeri i Odense og medvirker som DGNB konsulent på et kollegiebyggeri, ligeledes i Odense.