Rikke Bjerregaard Orry

Virksomhed:
Arkitema Architects

Adresse:
Rued Langgaardsvej 8
2300København S

Tlf: 58 58 23 10
E-mail: ribo@arkitema.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Etageejendomme og rækkehuse
  • Nye bygninger
  • Undervisnings- og børneinstitutioner

Rikke Bjerregaard Orry er DGNB-konsulent for kontorbygninger fra 2012 og har endvidere deltaget i kursus i DGNB Boliger 6+ samt auditor-kursus i foråret 2016. Rikke er ansat på Arkitemas kontor i København.

Som uddannet akademiingeniør fra 1996 har Rikke en solid teknisk baggrund for at beskæftige sig med bæredygtigt byggeri, og mange års erfaring med detailprojektering og projektledelse har givet en stor indsigt i alle byggeriets facetter.

Rikke er desuden BREEAM International Assessor og har en bred erfaring med LEED og Miljöbyggnad, hvilket giver gode forudsætninger for at udarbejde skræddersyede bæredygtighedsstrategier i et givent projekt. Samtidig kan hun supplere en eventuel DGNB-certificering med udvalgte kriterier og målsætninger, som passer ind i konteksten og bygherrens ambitionsniveau.

Rikke har praktisk erfaring med DGNB fra blandt andet Green Solution House på Bornholm og Rambølls Head Office i Ørestad. Endvidere har Rikke gennemført DGNB-screeninger i de tidlige faser på flere andre projekter.