Mathilde Landgren

Virksomhed:
JJW Arkitekter

Adresse:
Finsensvej 78
2000Frederiksberg

Tlf: 21944836
E-mail: mal@jjw.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Nye bygninger

Mathilde Landgren, erhvervs Ph.d. hos JJW Arkitekter med fokus på ”Udvikling af metoder til Integreret Bæredygtigt Design”. Uddannet Civilingeniør i Bygningsdesign på DTU med Energidesign som hovedområde.

Gennem arbejdet på Ph.d.’en er der et stort fokus på integrerede designprocesser og vigtigheden af interdisciplinært samarbejde for at fremme bæredygtighed i designprocesserne. Her er målsætningen at udvikle operationelle designmetoder, når der arbejdes med bæredygtighed i den daglige praksis i en arkitektvirksomhed.

DGNB danner rammerne om definitionen for bæredygtighed i arbejdet med Ph.d.’en, og Mathilde har derfor taget konsulentuddannelsen i december 2015.