Lene Gundahl Sørensen

Virksomhed:
Arkitema Architects

Adresse:
Frederiksgade 32
8000Aarhus C

Tlf: 50777267
E-mail: legs@arkitema.dk

Kompetencer:

  • Byområder

Lene Gundahl Sørensen er uddannet arkitekt og arbejder ved Arkitema Urban Design med særlig fokus på bæredygtig planlægning og byudvikling. Lene blev i foråret 2015 uddannet DGNB-konsulent inden for byområder.

Lene har arbejdet med byudvikling i 10 år og har solid erfaring med planlægning og kendskab til by- og arealudvikling. Som projektleder på en lang række helheds- og udviklingsplaner med fokus på bymidter og omdannelsesområder, har Lene erfaring med tilrettelæggelse og facilitering af aktørinddragelse, hvor ofte modsatrettede interesser skal finde fælles fundament for en fremtidig udvikling. I sit arbejde som DGNB-konsulent hos Arkitema har Lene fokus på at opnå god funktionalitet og harmoni mellem DGNB-kriterierne og byudviklingsprojekternes mange forskellige interesser og behov.

Lene er en udpræget holdspiller og er god til at lytte og fange essensen i den enkelte opgave. Lene evner at skabe ro og tillid om projekternes udvikling, samtidig med at hun arbejder målrettet.