Kim Brun Kristensen

Virksomhed:
By & Havn

Adresse:
Nordre Toldbod 7
1259København K

Tlf: +45 2075 1718
E-mail: KBK@byoghavn.dk

Kompetencer:

  • Byområder

Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i byggeledelse ved Aalborg Universitet 2010.
Jeg har arbejdet som bygherre-repræsentant for By og Havn siden april 2015.
I By og Havn arbejder jeg som projektleder på byudviklingsprojekter i Ørestad og Nordhavn. På projekterne er der stor fokus at udvikle bæredygtige byområder, der kommer til gavn for slutbrugerne. Derfor arbejder vi tværfagligt sammen i organisationen, for at opnå de største synergieffekter, og sikre bæredygtige byområder. Min primære opgave er at sikre beslutninger der træffes i forbindelse med en præcertificering er muligt at videreføre til midtvejscertificering og endelig certificering.  Derudover medvirker jeg til at de sikres at de beslutninger der bliver truffet i en præcertificering er hensigtsmæssige, samt at sikre at der er sammenhæng mellem kvalitet, tid og økonomi i de beslutninger der træffes under præcertificeringen.

Jeg er uddannet DGNB-konsulent i byområder i 2016.