Jens Bonnesen

Virksomhed:
Arkitema Architects

Adresse:
Rued Langgaards Vej 8
2300København S

Tlf: +45 26722608
E-mail: jebo@arkitema.dk

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Nye bygninger

Jens Bonnesen er uddannet DGNB-konsulent for kontorbygninger 2015.

Jens er uddannet bygningsarkitekt fra 1997 og interesserer sig for hele arkitektens arbejdsfelt, men har qua sit virke som projektleder på større boligbyggerier et fokus på bygbare løsninger og bygningsfysik.

Jens har som projektleder og projekterende erfaring med både nybygninger og ombygninger i alle typer af byggeri, og har i flere projekter arbejdet med et fokus på bæredygtige løsninger.

Qua sin viden som DGNB-konsulent og byggeøkonom hos Arkitema, arbejder Jens på at der i projekteringen indarbejdes så mange rigtige og bæredygtige løsninger som muligt. Selvom bygherren ikke altid ønsker et certificeret byggeri, kan rådgivere med et helhedsorienteret fokus på bæredygtighed sikre nogle fornuftige løsninger.