Henrik Eltong Sepstrup

Virksomhed:
C. F. Møller

Adresse:
Europaplads 2, 11.
8000Århus C

Tlf: 3016 8479
E-mail: hes@cfmoller.com

Kompetencer:

  • Kontorbyggeri
  • Nye bygninger
  • Undervisnings- og børneinstitutioner
  • Etageejendomme og rækkehuse

Henrik Sepstrup har siden 2007 fungeret som C.F. Møllers bæredygtighedsekspert og arbejdsmiljøkoordinator i kraft af hans brede tværfaglige indsigt og erfaring med de fleste fag indenfor byggeriets planlægning og udførelse, samt gode evner for at håndtere komplekse problemstillinger og frembringe innovative løsninger ud fra en holistisk og pragmatisk tilgang i samarbejde med alle involverede fag og aktører.


Henrik har bl.a. stået i spidsen for gennemførelsen af DGNB bæredygtighedscertificeringer på både kontor- og hospitalsbyggeri gennem vedholdende involvering og vejledning af bygherre, rådgivere, entreprenører og håndværkere i valg af løsninger og formidling af kvalitetsniveauer - og disses samspil med hinanden.

Til en DGNB certificering er bl.a. påkrævet viden og kompetencer til planlægning, formidling og eftervisning af energi- og indeklimaforhold, totaløkonomi (LCC) og livscyklusvurderinger (LCA) samt commissioning, handicaptilgængelighed, vandforbrug, arkitektonisk kvalitet, byggepladsforhold, kvalitetssikring mv., som Henrik har opøvet ekspertise for gennem en mangeårig nysgerrighed herfor og praktisk erfaring hermed.


Derudover er Henrik uddannet tømrer og bygningskonstruktør.


Henrik sætter en ære i ligeværdigt helhedsinddragelse af fageksperter og aktører med henblik på økonomisk, miljømæssigt og socialt værdi for alle parter - og han formår at vejlede og kommunikere, så alle kan forstå hvad og hvorfor.