DGNB i Danmark

Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012.

Denne danske version er resultat af en stor frivillig indsats fra fageksperter fra virksomheder og offentlige institutioner tilknyttet byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de tyske kriterier, så de er blevet tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning.  

Vi kan i dag DGNB-certificere alle bygninger og byområder. Kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder har deres egne manualer. For bygninger, der ikke falder under disse kategorier, findes der nogle mere generiske DGNB kriterier, der kan tilpasses alle resterende bygningstyper. 

Green Building Council Denmark blev, ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen.

For at udvikle fælles fodslag i branchen om, hvad bæredygtighed er og hvordan det kan gøres målbart, nedsatte man et konsortium af eksperter fra byggebranchen til at gennemføre en sammenligning af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder (BREEAM, LEED, HQE og DGNB).

DGNB udmærkede sig ved dels at være innovationsfremmende og dels ved at være fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, udmærkede DGNB sig desuden ved, i højere grad end de andre certificeringsordninger, at være en bæredygtighedscertificering frem for en miljøcertificering.

Således faldt valget på den tyske bæredygtighedscertificering, DGNB, og i foråret 2012 blev den første danske version af DGNB-certificering lanceret.