DGNB Diamant

DGNB Diamant er en udmærkelse, som kan tildeles DGNB certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

DGNB Diamant hviler på en todelt fagfællebedømme, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB certificeret byggeri gennem uafhængig rådgivning og evaluering af konkrete projekter. 

Se nederst på siden for at hente en samlet beskrivelse af certificeringen og den kommende pilotfase.

Hent publikationen om DGNB Diamant her.

Baggrund

Green Building Council Denmark (DK-GBC) har besluttet at introducere DGNB Diamant konceptet i Danmark. Konceptet er oprindeligt indført af DGNB i Tyskland, men er videreudviklet i Danmark af DK-GBC i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening. DGNB Diamant definerer rammer og proces for en fagfællebedømmelse med udgangspunkt i kriterie SOC3.1 Arkitektonisk kvalitet. DGNB Diamant fungerer som en særskilt udmærkelse i tillæg til DGNB certificeringen, og det er derfor muligt at få certificeret et byggeri som DGNB Platin/Guld/Sølv + Diamant. Erfaringerne med DGNB Diamant i Tyskland har været gode, og DK-GBC har fået udstrakte frihedsgrader i forhold til at udforme en dansk version af konceptet.

Dansk koncept for DGNB Diamant

Den danske version af DGNB Diamant vurderer, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i perspektiv af de klassiske arkitekturdyder funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De klassiske dyder fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv, der lægger vægt på hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet efter medlemmerne af bedømmelseskomiteens skøn.

Den danske version af DGNB Diamant er udviklet af en projektgruppe under DK-GBCs kriterieudvalg i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforenings fagdommerinstitution:

  • Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder), projektleder for DK-GBC
  • Dorte Sibast (Akademisk Arkitektforening)
  • Søren Nielsen (Tegnestuen Vandkunsten)
  • Hanne Tine Ring Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma)
  • Mette Qvist (DK-GBC)

 

Priser er ekskl. moms