Semco Maritime

Bygningstype: Ny kontorbygning

Areal: 15144

Bygningsejer:

Bygherre: Pension Danmark Ejendomme  

Auditor: Hanne Tine Ring Hansen  

Arkitekt: GPP Arkitekter  

Ingeniør: Rambøll  

Entreprenør: NCC Construction Danmark

Årstal for certificering: 2016