FLINT II

Bygningstype: Ny kontorbygning

Areal: 13.968 m²

Bygningsejer: NCC Property Development A/S

Bygherre: NCC Property Development A/S

Auditor: Louise Friberg

Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Entreprenør: NCC Danmark A/S

Årstal for præcertificering: 2018

Adresse: Dirch Passers Allé 36 - 2000 - Frederiksberg