DGNB-konsulentuddannelse i byområder

Her kan du læse om vores DGNB-konsulentuddannelse i byområder.

 

Se alle vores aktuelle kurser og uddannelser her.

En uddannelse som DGNB-konsulent i byområder giver dig en indgående forståelse for DGNB-certificeringssystemet med afsæt i manualen for byområder.

Som uddannet DGNB-konsulent er du godt rustet til at fungere som rådgiver for et designteam og yde kvalificeret rådgivning i forhold til at træffe bæredygtige valg og navigere ud fra det helhedsorienterede perspektiv, der præsenteres i DGNB-manualen.

Forløb

4 dage opdelt i 2 moduler af 2 dage

Adgangskrav

Det er en stærk anbefaling for at deltage på DGNB-konsulentuddannelsen og en forudsætning for at tage eksamen, at du kan opfylde ét af følgende krav:

  • Du har en afsluttet relevant uddannelse på kandidatniveau som fx arkitekt eller ingeniør og mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
  • Du har afsluttet en relevant uddannelse på bachelorniveau (herunder uddannelser inden for byggebranchen som konstruktøruddannelsen) og har mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Personer med anden faglig uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen kombineret med særlig lang og relevant erhvervserfaring kan i visse tilfælde få dispensation fra ovenstående krav. Dette forudsætter, at ansøger fremlægger detaljeret dokumentation for indholdet og omfanget af den opnåede erhvervserfaring, som vil blive vurderet af et uddannelsesudvalg i DK-GBC.

 

Eksamen

Eksamen planlægges typisk en til to uger efter sidste kursusdag på konsulentuddannelsen. Den består af en online multiple choice-test af en times varighed.

 

Pris

Medlemspris: DKK 18.750,- ekskl. moms

Ikke-medlemspris: DKK 33.750,- ekskl. moms

Eksamenspris: DKK 3.750,- ekskl. Moms