DGNB-konsulentuddannelse for nye bygninger

 

Her kan du læse om vores DGNB-konsulentuddannelse for nye bygninger. Vi har som udgangpunkt to uddannelsesforløb hvert år.

 

Se alle vores aktuelle kurser og uddannelser her.

En uddannelse som DGNB-konsulent i nye bygninger giver dig en indgående forståelse for DGNB-certificeringssystemet med afsæt i manualen for nye kontorbygninger.

Som uddannet DGNB-konsulent er du godt rustet til at fungere som rådgiver for et designteam og vejlede om, hvad der skal til for, at et byggeri bliver bæredygtigt.

Hvis du ønsker at blive ansvarlig for gennemførelse af en certificering af byggerier i overensstemmelse med DGNB-standarden, skal du videreuddanne dig til auditor.

 

Forløb

4 dage opdelt i 2 moduler af 2 dage

 

Adgangskrav

Det er en stærk anbefaling for at deltage på DGNB-konsulentuddannelsen og en forudsætning for at tage eksamen, at du kan opfylde ét af følgende krav:

  • Du har en afsluttet relevant uddannelse på kandidatniveau som fx arkitekt eller ingeniør og mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
  • Du har afsluttet en relevant uddannelse på bachelorniveau (herunder uddannelser inden for byggebranchen som konstruktøruddannelsen) og har mindst tre års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

Personer med anden faglig uddannelse inden for byggebranchen kombineret med særlig lang og relevant erhvervserfaring (herunder med planlægning af bæredygtigt byggeri) kan i visse tilfælde få dispensation fra ovenstående krav. Dette forudsætter, at ansøger fremlægger detaljeret dokumentation for indholdet og omfanget af den opnåede erhvervserfaring, som vil blive vurderet af et uddannelsesudvalg i DK-GBC.

 

Eksamen

Eksamen planlægges typisk en til to uger efter sidste kursusdag på konsulentuddannelsen. Den består af en online multiple choice-test af en times varighed.

 

Pris

Medlemspris: DKK 18.750,- ekskl. moms

Ikke-medlemspris: DKK 33.750,- ekskl. moms

Eksamenspris: DKK 3.750,- ekskl. moms